Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat

Regulamin Kart Prezentowych

 

Regulamin sprzedaży i korzystania z voucherów
Restauracji STREFA SMAKÓW w Zabrzu

 

§1 Warunki ogólne

 1. Vouchery Strefa Smaków są dokumentami (bonami) uprawniającymi ich posiadacza ( dalej: Klient) do korzystania z zakupu posiłków i napojów (w tym napojów alkoholowych) w Restauracji Strefa Smaków w Zabrzu przy ulicy Piekarniczej 5 ( dalej: Restauracja).
 2. Vouchery można nabyć w Restauracji, są one dokumentem na okaziciela, są numerowane, opatrzone hologramem są wydawane w zamian za opłatę równą wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher może być zrealizowany w Restauracji zgodnie z zakresem usług określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze
 4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę lub na towar.
 5. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo w całości, w terminie w nim wskazanym.
 6. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 7. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Restauracji z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 8. Termin ważności Vouchera jest określony na Voucherze.
 9. Klient może zrealizować Voucher w wybranym przez siebie terminie w godzinach otwarcia Restauracji z wyłączeniem dni świątecznych, gdy Restauracja będzie zamknięta, z zastrzeżeniem, że termin ten musi się mieścić w okresie ważności Vouchera.
 10. Vouchery oferowane są Klientom w nominale 100 zł i 300 zł

 

§2 Zasady korzystania z Vouchera

 1. Klient zobowiązany jest do rezerwacji terminu (dnia i godziny) wykorzystania Vouchera w Restauracji Strefa Smaków w Zabrzu przy ul. Piekarniczej 5 l telefonicznie pod numerem tel. 887-771-002 lub mailowo na adres e-mail: kontakt@strefasmakowklos.pl, podając numer Vouchera, który znajduje się w jego prawym dolnym rogu.
 2. Klient może anulować rezerwacje najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem. Późniejsze odwołanie rezerwacji nie będzie możliwe, a Voucher zostanie uznany za zrealizowany wraz z upływem wskazanego przez Klienta terminu wykorzystania Vouchera.
 3. Restauracja przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, oraz hologram w prawym górnym rogu
 4. Voucher należy przekazać obsłudze Restauracji w dniu jego realizacji.
 5. Przy realizacji Vouchera Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania niewykorzystanej części kwoty, na którą opiewa Voucher, w przypadku gdy wartość usługi konsumpcyjnej jest niższa niż wartość Vouchera.
 6. Jeżeli wartość usługi konsumpcyjnej jest wyższa od wartości posiadanego przez Klienta Vouchera lub zakres Vouchera nie obejmuje tej usługi, Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny: gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową.
 7. Restauracja ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy:
  a) upłynął termin ważności Vouchera,
  b) został uznany za wykorzystany zgodnie z treścią ust 2 powyżej,
  c) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze

 

§3 Postanowienia końcowe

 1. Wykorzystując Voucher w procesie zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.
 2. Sprzedaż i korzystnie z Voucherów obowiązuje od 11.12.2023 r.