Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat

Regulamin sprzedaży i korzystania z voucherów

Warunki ogólne

 1. Vouchery Cafe Bistro KŁOS są dokumentami (bonami) uprawniającymi ich posiadaczy do korzystania z określonych usług, w szczególności zakupu posiłków w Restauracji Cafe Bistro KŁOS.
 2. Vouchery są wydawane w zamian za opłatę równą wartości nominalnej Vouchera.
 3. Restauracja Cafe Bistro KŁOS zobowiązuje się do przekazania Vouchera (na miejscu w restauracji) i do przyjmowania go do realizacji wyłącznie w Restauracji Cafe Bistro KŁOS w Katowicach przy ul. Kostki-Napierskiego 43.
 4. Voucher może być zrealizowany w Restauracji Cafe Bistro KŁOS zgodnie z zakresem usług określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze.
 5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 7. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 8. Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Restauracji z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 1 rok od daty zakupu Vouchera.
 10. Voucher można realizować w dowolnym terminie w godzinach otwarcia restauracji z wyłączeniem dni objętych ofertami specjalnymi Restauracji Cafe Bistro KŁOS.

Zasady korzystania z Vouchera

 1. Posiadacz Vouchera Cafe Bistro KŁOS zobowiązany jest do rezerwacji terminu (dnia i godziny) wykorzystania Vouchera w Restauracji Cafe Bistro KŁOS w Katowicach przy ul. Kostki-Napierskiego 43 telefonicznie pod numerem tel. 32-810-12-84 lub mailowo e-mail: bistro@piekarniaklos.pl, podając numer Vouchera, który znajduje się w jego prawym dolnym rogu.
 2. Rezerwacja może zostać anulowana najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem. Późniejsze odwołanie rezerwacji nie będzie możliwe, a Voucher zostanie uznany za zrealizowany wraz z upływem zarezerwowanego terminu wykorzystania Vouchera.
 3. Restauracja Cafe Bistro KŁOS przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, oraz hologram w prawym górnym rogu.
 4. Voucher należy przekazać obsłudze w dniu jego realizacji.
 5. Przy realizacji Vouchera jego posiadaczowi nie przysługuje prawo do otrzymania niewykorzystanej części kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 6. Jeżeli wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje, posiadacz Vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową.
 7. Restauracja Cafe Bistro KŁOS ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy:
  1. upłynął termin ważności Vouchera,
  2. został uznany za wykorzystany zgodnie z pkt 2,
  3. uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.